Admissió nous alumnes curs 2020/2021

Dpto. Pastoral
PLA PASTORAL 2018-2019


La comunitat educativa del col·legi, seguint la línia pedagògica de Maria Rosa Molas, ofereix una educació integral basada en els valors cristians. Per açò, cada any es realitza un projecte de pastoral. A través de les activitats que realitzarem, intentarem transmetre a l'alumnat l'experiència de Déu de Maria Rosa així com la seua confiança en Ell.

Tret carismàtic

Humilitat i senzillesa

Lema

"Menos es más"


Marc doctrinal

Mt 13, 31-32 El gra de mostassa

Una altra paràbola els va proposar: «El Regne dels Cels és semblant a un gra de mostassa que va prendre un home i el va sembrar en el seu camp. És certament més xicoteta que qualsevol llavor, però quan creix és major que les hortalisses, i es fa arbre, fins al punt que les aus del cel vénen i nien en les seues branques.»

Objectius

  • Conèixer i acollir les capacitats i limitacions personals com un do de Déu al servei dels altres.
  • Descobrir a Déu en les coses xicotetes i viure la vida des d'una actitud agraïda.
  • Descobrir en la vida de Jesús, la humilitat i la senzillesa.
  • Interioritzar la humilitat i la senzillesa com a valors fonamentals del nostre ésser i fer segons l'espiritualitat de Maria Rosa Molas.


Fil conductor

El fil conductor d'aquest curs serà la paràbola mateixa del marc doctrinal, ens identificarem amb la terra que acull la llavor del Regne, la fa créixer i dóna fruit. Les diferents etapes del creixement d'una planta ens acompanyaran en el desenvolupament de les activitats.
No podem oblidar que és a través de xicotets i quotidians gestos on va germinant l'Evangeli. Acompanyarem els nostres alumnes a viure la vida des d'actituds de senzillesa i humilitat.


PRIMER TRIMESTRE: SEMBRAR

“El Regne dels Cels és semblant a un gra de mostassa que va prendre un home i el va sembrar en el seu camp.”

L'inici de curs és el moment de sentir-nos aqueix camp que necessita acollir la llavor, rebre-la, aportar les primeres cures i esperar a la germinació.

SEGON TRIMESTRE: CRÉIXER

“És certament més xicoteta que qualsevol llavor, però quan creix és major que les hortalisses…”

Treballar tot el que necessitem perquè la llavor cresca, centrant-nos en els xicotets i senzills detalls que la vida ens dóna cada dia: estar atents a la realitat, superar dificultats, acompanyar, esforçar-se.

TERCER TRIMESTRE: DONAR FRUIT

“…es fa arbre, fins al punt que les aus del cel vénen i nien en les seues branques”.

És el moment de l'alegria del fruit collit, del moment de compartir-ho, de lliurar-ho i donar gràcies. Viure la vida des de l'òptica de la senzillesa i la humilitat ens porta a la gratitud i gratuïtat.