AdmissióNormativa:* En aplicació de la llei 6/2017 els fills no nascuts no es computaran com a membres de la unitat familiar a l'efecte de valorar el criteri de renda, família nombrosa o família monoparental.


La lletra O marcarà el desempat en el procés d'admissió 2019/2020 (apartat cinqué resolució del calendari)Baremació:


Calendari curs 2019-2020:

Per a E. Infantil i E. Primària, termini de presentació de sol.licituds 9, 10 i 20 de maig.


Àrea d'influència curs 2019/2020:


Àrea d'influència centres E. Infantil i E. Primària

->  Àrea d'influència centres ESO: Zona únicaConsulta de vacants:


Pendent d'actualitzacióSol.licituds admissió curs 2019/2020:
Documentació a presentar junt amb la sol·licitud d'admissió:Sol.licituds.->  Assistent d'admissió per a ESO. (Del 21 al 30 de maig)

  • Els participants que en els ensenyaments d'infantil, primària i ESO emplenen la seua sol·licitud telemàticament, podran rebre en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

Sol.licituds en paper (en el cas que no siga possible utilitzar l'assistent telemàtic)