AdmissióNormativa:* En aplicació de la llei 6/2017 els fills no nascuts no es computaran com a membres de la unitat familiar a l'efecte de valorar el criteri de renda, família nombrosa o família monoparental.

La lletra U marcarà el desempat en el procés d'admissió 2018/2019 (apartat nové resolució del calendari)

Baremació:Calendari curs 2018-2019:


Àrea d'influència curs 2018/2019:Sol.licituds admissió curs 2018/2019:


Documentació a presentar junt amb la sol·licitud d'admissió:

Documentació.

Sol.licituds:

  • Els participants que en els ensenyaments d'infantil, primària i ESO emplenen la seua sol·licitud telemàticament, podran rebre en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

Sol.licituds en paper (sols en cas que no siga possible utilitzar l'assistent telemàtic)

    Criteri renda de la unitat familiar per a presentar-la juntament amb la sol·licitud d'admissió:

      Annex criteri renda (E. Infantil, E. Primària i ESO).

      Sol·licituds: