Admissió
Avís admissió curs 2020-2021


En les circumstàncies extraordinàries derivades de l’emergència sanitària, que dificulten, entre altres, la tramitació de procediments, la realització de tràmits presencials. La Conselleria fixarà el procés d’admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l’estat d’alarma; s’adaptarà la participació dels òrgans col·legiats, i es prorrogaran al pròxim curs les àrees d’influència vigents en l’actual curs als efectes d’escolarització.

El procediment d’admissió en les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials. La Conselleria, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies, habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

Mitjançant aquesta web anirem informant sobre el procés d'admissió.Normativa (pendent d'actualitzar):* En aplicació de la llei 6/2017 els fills no nascuts no es computaran com a membres de la unitat familiar a l'efecte de valorar el criteri de renda, família nombrosa o família monoparental.


Baremació: (pendent d'actualitzar)
Calendari curs 2020-2021 (pendent d'actualitzar):
Àrea d'influència curs 2020/2021:


Àrea d'influència centres E. Infantil i E. Primària

->  Àrea d'influència centres ESO: Zona única
Consulta de vacants (pendent d'actualitzar):


Sol.licituds admissió curs 2020/2021 (pendent d'actualitzar):