19 feb. 2019

Aviso pago excursiones


Hem detectat errors quan ens realitzeu transferències en confondre els comptes de l’ACPA i del Col·legi. Per això us preguem que quan realitzeu transferències us assegureu al número de compte que efectueu la transferència, el compte del col·legi és només per a les excursions i sortides organitzades pel col·legi i el compte de l’ACPA és únicament per a l'ingrés de la quota anual de l’ACPA.

També us demanem que lliureu dins del termini establert el justificant del pagament de les excursions i sortides en paper al tutor-a i us recordem que l'opció de pagament en el caixer del B. Sabadell es pot realitzar amb qualsevol targeta, sense càrrec per comissions i permet l'obtenció del justificant.

Gràcies per la vostra col·laboració. Una cordial salutació.


---


Estimadas familias:

Hemos detectado errores cuando nos realizáis transferencias al confundir las cuentas de la ACPA y del Colegio. Por eso os rogamos que cuando realicéis transferencias os aseguréis al número de cuenta que efectuáis la transferencia, la cuenta del colegio es sólo para las excursiones y salidas organizadas por el colegio y la cuenta de la ACPA es únicamente para el ingreso de la cuota anual de la ACPA.

También os pedimos que entreguéis dentro del plazo establecido el justificante del pago de las excursiones y salidas en papel al tutor-a y os recordamos que la opción de pago en el cajero del B. Sabadell se puede realizar con cualquier tarjeta, sin cargo por comisiones y permite la obtención del justificante.

Gracias por vuestra colaboración. Un cordial saludo.