Dpto. PastoralPLA PASTORAL 2016-2017

La comunitat educativa del col·legi, seguint la línia pedagògica de Ma Rosa Molas, oferim una educació integral basada en els valors cristians. Per a açò cada any es realitza un projecte de pastoral.

Aquest curs comencem l'engegada d'un Pla Pastoral Marc que ens endinsa en la contemplació dels trets carismàtics de Ma Rosa Molas i que ens posa en comunió amb els centres de tota Europa. A través de les activitats que realitzarem intentarem transmetre l'experiència de Déu de Ma Rosa en l'alumnat.


TRET CARISMÀTIC: INTENSA EXPERIÈNCIA DE DÉU
LEMA: STOP! VIU L'EXPERIÈNCIA


MARC DOCTRINAL: Mateu 6, 6-13


En canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà.

Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar. No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu.

Vosaltres, pregueu així:

Pare nostre del cel,
santifica el teu nom,
vingui el teu Regne,
que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa en el cel.
Dóna'ns avui
el nostre pa de cada dia;
perdona les nostres ofenses,
així com nosaltres
perdonem els qui ens ofenen;
no permetis que caiguem en la temptació,
i allibera'ns del mal.


OBJECTIUS DEL TRET CARISMÀTIC

1. Obrir-nos a l'escolta i diàleg amb Déu.
2. Descobrir a Déu en la vida i disposar-nos a la trobada amb Ell en l'oració.
3. Acollir l'experiència del Consol de Déu en la nostra vida que ens porta a ser consolació per als altres.
4. Valorar la importància de l'experiència de Déu en la vida de María Rosa Molas com a fonament de la seua missió consoladora.Archivo del blog

Estamos en:

Calle M. María Rosa Molas, 1
12540 Vila-real
Tel: 964 52 01 93
Tel: 610 34 11 62
Fax: 964 53 47 89

Ver mapa

Vídeos